Pre-Market Solution

การเตรียมความพร้อมคือกุญแจสำคัญดอกแรกที่จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครในตลาด

บริการการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดจีนที่ดำเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Lert Academy

Lert Academy เป็นแผนกการให้บริการภายใต้ Lert ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตอยู่เสมอ Lert Academy พร้อมให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบติดตามที่ชาญฉลาด

การจดทะเบียนธุรกิจ/ใบรับรอง

การเตรียมเอกสารและการยื่นจดทะเบียนเป็นขั้นตอนแรกในการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ Lert มีบริการช่วยจดทะเบียนธุรกิจและใบรับรองที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องหมายการค้า CFDA CIQ และอื่นๆ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์

เราจะช่วยวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจและตลาดที่คุณต้องการ พร้อมระบุแนวโน้มและโอกาสของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านการวาง Position ของแบรนด์ ฯลฯ ที่ปรึกษาของเราพร้อมให้คำแนะนำและปูทางให้คุณเข้าตลาดจีนได้อย่างราบรื่น และเราพร้อมแก้ไขปัญหาและชี้แนวทางที่สำคัญให้แบรนด์คุณ

การสำรวจ
และวิเคราะห์ตลาด

การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดในพื้นที่จริงเป็นกุญแจสำคัญในการขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงทดลองสินค้า และการถามกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง Lert Academy มีบริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดที่จะช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการด้านฐานข้อมูล

ด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลอัจฉริยะของเรา เรามีข้อมูลสำหรับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสังคม วิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และ E-Commerce จีน ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

การอบรม/สัมมนา

เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในตลาด cross-border ให้กับคุณ เพราะความรู้คือพลัง Lert Academy จึงพร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้คุณแกร่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์